Logopeda dziecięcy

Trening słuchowy

Słyszeć i słuchać nie zawsze oznacza to samo. Trening słuchowy ma za zadnie wyczulić słuch i nauczyć pacjenta rozpoznawać i identyfikować różne dźwięki, które docierają do jego uszu. To z kolei sprawia, że podobne w brzmieniu głoski, sylaby, słowa są lepiej rozróżniane, więc mogą być poprawnie odbierane i powtarzane. Dodatkowo wpływa na stopień skupienia i uważności pacjenta, doskonaląc zdolność do utrzymania uwagi i koncentracji na wypowiedziach ustnych. Ćwiczenia stają się ciekawsze i angażujące, co znacznie wpływa na skuteczność terapii. Wzmacnianie umiejętności fonologicznych bardzo skutecznie pomaga eliminować trudności w wymowie, poprawia komunikację i rozumienie mowy. 

Zadbaj o mowę swojego dziecka!

Skontaktuj się ze mną i wspólnie rozwijajmy umiejętności komunikacyjne twojego malucha