Poiltyka Cookies

Niniejsza Polityka ma na celu poinformowanie użytkowników serwisu paniliterka.pl (Serwis) (Użytkownicy) o celach przechowywania i uzyskiwania dostępu do plików Cookies na urządzeniach Użytkowników, a także o możliwościach określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do plików Cookies za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub konfiguracji usług. Administrator Serwisu (Administrator) może przechowywać na urządzeniach Użytkowników pliki Cookies oraz uzyskiwać do nich dostęp. 

Kto jest Administratorem Serwisu?

Administratorem Serwisu jest Weronika Maziarz. Adres do kontaktu: kontakt@paniliterka.pl

Czym są pliki Cookies?

Pliki Cookies to informacje zapisane w plikach tekstowych, które Serwis wysyła do przeglądarki internetowej Użytkownika i które przeglądarka internetowa Użytkownika wysyła z powrotem przy kolejnych odwiedzinach Serwisu. Pliki Cookies przechowywane są na Urządzeniu Użytkownika (komputerze, laptopie, smartfonie). Pliki Cookies używane są do utrzymywania sesji Użytkownika, a także do zapamiętania innych danych, dzięki czemu Użytkownik nie musi wybierać tych samych informacji/dostosowywać tych samych funkcjonalności za każdym razem, gdy powróci do Serwisu. Pliki Cookies zapamiętują między innymi nazwę strony internetowej, dane przeglądarki Użytkownika, unikalne ustawienia i okres przechowywania danych. 

Przetwarzanie danych osobowych w plikach Cookies:

W plikach Cookies mogą być przetwarzane dane osobowe Użytkownika. W takim przypadku podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda Użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO). Zgoda może być cofnięta w dowolnym momencie - bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania przed jej cofnięciem. Pliki Cookies Niezbędne zapewniają podstawowe funkcjonalności i zabezpieczenia Serwisu anonimowo. Co do zasady zatem nie dochodzi do przetwarzania danych osobowych w Plikach Cookies Niezbędnych. W przypadku, gdyby dane osobowe były przetwarzane w Plikach Cookies Niezbędnych, podstawą przetwarzania danych osobowych jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO). Uzasadnionym interesem Administratora są w takim przypadku wymogi techniczne korzystania z Serwisu.

Jakich plików Cookies używa Serwis?

Pliki Cookies używane przez Serwis dzielą się na:

Pliki Cookies Niezbędne:

Bez Plików Cookies Niezbędnych Użytkownik nie może korzystać z Serwisu. Te pliki są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Serwisu i są zawsze włączone. Szczegółowy wykaz Plików Cookies Niezbędnych wraz z ich nazwami, okresem wygasania, wskazaniem podmiotu, który umieszcza Pliki Cookies oraz celu umieszczenia Plików Cookies, został określony w belce Cookies w Serwisie. Dostęp do ustawień Plików Cookies możliwy jest również z poziomu przeglądarki Użytkownika.

Pliki Cookies Dotyczące Preferencji:

Pliki Cookies Dotyczące Preferencji mogą być wykorzystywane do zapisywania osobistych preferencji Użytkownika, aby system zapamiętał jego ustawienia i podczas następnej wizyty wyświetlał spersonalizowane informacje. Te pliki Cookies są domyślnie wyłączone, mogą zostać włączone za zgodą Użytkownika poprzez kliknięcie w odpowiednie pole wyboru w belce Cookies przy odwiedzinach Serwisu. Użytkownik może cofnąć zgodę w każdej chwili. Szczegółowy wykaz Plików Cookies Dotyczących Preferencji wraz z ich nazwami, okresem wygasania, wskazaniem podmiotu, który umieszcza Pliki Cookies oraz celu umieszczenia Plików Cookies, został określony w belce Cookies w Serwisie. Dostęp do ustawień Plików Cookies możliwy jest również z poziomu przeglądarki Użytkownika.

Pliki Cookies Statystyczne:

Pliki Cookies Statystyczne pomagają Administratorowi zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy wchodzą w interakcje z Serwisem, poprzez anonimowe zbieranie i raportowanie informacji. Te pliki Cookies są domyślnie wyłączone, mogą zostać włączone za zgodą Użytkownika poprzez kliknięcie w odpowiednie pole wyboru w belce Cookies przy odwiedzinach Serwisu. Użytkownik może cofnąć zgodę w każdej chwili. Szczegółowy wykaz Plików Cookies Statystycznych wraz z ich nazwami, okresem wygasania, wskazaniem podmiotu, który umieszcza Pliki Cookies oraz celu umieszczenia Plików Cookies, został określony w belce Cookies w Serwisie. Dostęp do ustawień Plików Cookies możliwy jest również z poziomu przeglądarki Użytkownika.

Pliki Cookies Marketingowe:

Pliki Cookies Marketingowe są wykorzystywane do śledzenia Użytkowników na stronach internetowych. Celem jest wyświetlanie reklam, które są istotne i angażujące dla poszczególnych Użytkowników, a tym samym bardziej wartościowe dla wydawców i reklamodawców zewnętrznych. Te pliki Cookies są domyślnie wyłączone, mogą zostać włączone za zgodą Użytkownika poprzez kliknięcie w odpowiednie pole wyboru w belce Cookies przy odwiedzinach Serwisu. Użytkownik może cofnąć zgodę w każdej chwili. Szczegółowy wykaz Plików Cookies Marketingowych wraz z ich nazwami, okresem wygasania, wskazaniem podmiotu, który umieszcza Pliki Cookies oraz celu umieszczenia Plików Cookies, został określony w belce Cookies w Serwisie. Dostęp do ustawień Plików Cookies możliwy jest również z poziomu przeglądarki Użytkownika.

Pliki Cookies Niesklasyfikowane:

Pliki Cookies Niesklasyfikowane to pliki, które są w trakcie klasyfikowania. Te pliki Cookies są domyślnie wyłączone, mogą zostać włączone za zgodą Użytkownika poprzez kliknięcie w odpowiednie pole wyboru w belce Cookies przy odwiedzinach Serwisu. Użytkownik może cofnąć zgodę w każdej chwili. Szczegółowy wykaz Plików Cookies Niesklasyfikowanych wraz z ich nazwami, okresem wygasania, wskazaniem podmiotu, który umieszcza Pliki Cookies oraz celu umieszczenia Plików Cookies, został określony w belce Cookies w Serwisie. Dostęp do ustawień Plików Cookies możliwy jest również z poziomu przeglądarki Użytkownika.

Ustawienia przeglądarki internetowej:

Przeglądarka internetowa Użytkownika może domyślnie dopuszczać przechowywanie plików Cookies. Użytkownik może w każdym czasie określić warunki przechowywania i uzyskiwania dostępu do danych zapisanych w plikach Cookies za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. Pliki Cookies mogą zostać zablokowane, możliwość przechowywania plików Cookies może zostać ograniczona (np. przez każdorazowe informowanie o instalacji plików Cookies) lub dostęp do plików Cookies może zostać ograniczony, przy czym blokada lub ograniczenie plików Cookies mogą wpłynąć na jakość, bądź nawet uniemożliwić prawidłowe wyświetlanie się Serwisu na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwościach i sposobach obsługi plików Cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarek internetowych. 

Wejście w życie i zmiany Polityki Cookies

Polityka Cookies i jej zmiany obowiązują od chwili ich opublikowania w Serwisie. 

W celu zapewnienia, że Polityka Cookies spełnia aktualne wymogi nałożone przez przepisy prawa, Administrator zastrzega sobie prawo do zmian Polityki Cookies. O zmianach Użytkownik jest informowany w Serwisie.