tu bedzie zdj

Diagnoza logopedyczna

Jest to kluczowy etap w procesie terapeutycznym. Jest pierwszym krokiem w określeniu ewentualnych trudności komunikacyjnych, mowy czy języka u dzieci. Dzięki dokładnemu procesowi oceny można zrozumieć unikalne potrzeby Twojego dziecka i dostosować terapię logopedyczną, która będzie najbardziej efektywna.

Więcej
tu bedzie zdj

Terapia logopedyczna

To regularne spotkania podczas których mogę stymulować i kierować rozwojem umiejętności rozwoju mowy u dziecka w zależności od zdiagnozowanego przypadku. Kwestią najważniejszą jest dla mnie nawiązanie dobrej, przyjaznej relacji z małym pacjentem. Jest to podstawowa forma pracy logopedy.

Więcej
tu bedzie zdj

Trening słuchowy

Trening słuchowy to doskonalenie umiejętności słuchowych, które są niezbędne dla rozwoju mowy. Umożliwia prawidłowe rozróżnianie głosek, dzięki czemu poprawia się rozumienie mowy i komunikacji, wzmacnia umiejętności fonologiczne i pomaga radzić sobie z trudnościami w wymowie.

Więcej
tu bedzie zdj

Terapia rozwoju mowy i języka

Moja rola polega na wspieraniu dzieci w zdobywaniu umiejętności komunikacji, poprawie artykulacji oraz rozwijaniu słownictwa. Razem pracujemy nad solidnym fundamentem językowym, który wspiera sukcesy dziecka w przyszłości.

Więcej
tu bedzie zdj

Terapia czytania i pisania

Czytanie i pisanie to czynności, które nie tylko pozwalają na rozszerzenie sposobów komunikacji oraz zdobywanie nowych informacji. Uaktywniają one szczególnie lewą półkulę mózgu, w której znajduje się także ośrodek mowy. Procesy jakie wtedy zachodzą są niezwykle istotne w procesie rozwoju języka i komunikacji u dzieci.

Więcej